VCA Basis / vol

Dagopleiding   Dagopleiding
  E-learning

* Deze cursus wordt ook in het Pools gegeven!

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Deze checklist is bedoeld om u of uw medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. De VCA cursus is veel meer dan een checklist, het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Een VCA training is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Deze diplomaplicht binnen de VCA-certificering geldt vanaf januari 2000. In de cursus VCA Basis worden algemene veiligheidsregels van verschillende werkzaamheden besproken.

Basis


  • Duur: 2 dagdelen
  • VCA diploma geldigheid: 10 jaar
  • Na afloop: Certificaat VCA Basis

De cursus is inclusief lesmateriaal, examen en lunch (exclusief aan-en afmelden code 95 CCV). Deze cursus kan voor 7 uur meetellen voor je code 95.

VCA Vol


Met een VCA VOL diploma weet u aan welke eisen u en uw medewerkers waaraan u leiding geeft, moeten voldoen. De kennis die gegeven wordt gaat o.a. over de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

  • Duur: 2 dagdelen
  • VCA diploma geldigheid: 10 jaar
  • Na afloop: Certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende
  • De cursus is inclusief lesmateriaal, examen en lunch (exclusief aan-en afmelden code 95 CCV). De cursus kan voor 7 uur meetellen voor je code 95. Aansluitend aan de cursus (zowel Basis als VOL) wordt er ter plaatse online een examen afgenomen, direct na afloop ontvang je de uitslag. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheid Basis of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) uitgereikt.

Wil je meer informatie over de opleiding of de VCA cursus kosten? Neem dan gerust contact met ons op. Tevens staan onze medewerkers altijd voor je klaar om onder het genot van een bakje koffie jouw vragen uitgebreid te beantwoorden.

Downloads


  • Voorbeeld brochure
  • En nog een brochure
  • Vooruit, nog eentje