Behaviour Based Safety (BBS)

De chemische industrie beschouwt veiligheid in het transport van haar producten als een belangrijk integraal aspect van de gehele logistieke keten. Daarbij wordt het verkeer steeds intensiever en dat vereist een defensieve rijstijl. Hierbij hoort ook criminaliteitsawareness. BBS vormt een onderdeel van het SQAS-systeem. Bedrijven moeten om aan de SQAS eis te voldoen regelmatig hun medewerkers (laten) beoordelen. Deze training is bestemt voor vrachtwagenchauffeurs die chemicaliën vervoeren.

Inhoud van de cursus

• Defensief en anticiperend rijden;
• Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken;
• Kennis, attitude en chauffeursgedrag;
• Staat van het voertuig en brandstofverbruik;
• Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen;
• Voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades;
• Weersomstandigheden.


• Duur : 4 uur thuisstudie (e-learning), 3 uur praktijk.
• Geldigheidsduur : 2 jaar, incl. deelnemers pas
• Deze cursus kan voor 7 uur meetellen voor de praktijk voor Code 95.
• Toelating minimaal 18 jaar en in bezit van min. rijbewijs C.