Veiligheidstrainingen

Veiligheidstrainingen spelen een essentiële rol bij het waarborgen van een veilige werkomgeving. Door het behalen van deze cursussen kunnen werknemers gevaren herkennen, risico’s beperken en passende maatregelen nemen om zichzelf en anderen te beschermen. Dat organisaties investeren in veiligheidstrainingen toont aan dat het voor hun van belang is dat de werknemers verkeren in een veilige werkomgeving.

Wanneer de veiligheidstraining succesvol is afgerond, ontvangen de deelnemers een certificaat. Voor veel beroepen is het namelijk wettelijk verplicht om eerst een veiligheidscursus te behalen voordat ze met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen mogen werken. Vaak is het ook nodig om eens in de zoveel tijd een herhalingstraining te volgen om de vaardigheden en kennis up-to-date te houden.