Autolaadkraan

Dagopleiding   Dagopleiding

De autolaadkraan, is één van de belangrijkste hulpmiddelen op een vrachtauto om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen. Daarnaast worden autolaadkranen regelmatig gebruikt voor hijswerkzaamheden. De eisen die worden gesteld aan de kennis en het inzicht van de chauffeur worden steeds hoger. In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel voldoende is geschoold zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, zijn gegarandeerd.

Er zijn twee verschillende trainingen:

1. Veilig werken met de autolaadkraan
2. Autolaadkraan met hijsfunctie

Veilig werken met de autolaadkraan (Veiligheidscertificaat)

Het oppakken en plaatsen van lading direct naast het voertuig valt onder laden en lossen. Voor laden en lossen is geen hijsbewijs verplicht, maar wel een veiligheidscertificaat. De werkzaamheden mogen niet bestaan uit hijsen, bijvoorbeeld geen last onder het maaiveld oppakken of op een steiger plaatsen. Met andere woorden: alléén last van de grond op de auto en van de auto op de grond plaatsen. Dit alles, tot een maximum van 10 ton meter. Bij deze cursus ligt de nadruk op onderdeel veiligheid en is bedoeld voor chauffeurs die incidenteel met een autolaadkraan werken.

 • Duur: 2 dagdelen (zowel theorie als praktijk)
 • Aantal deelnemers: maximaal 8
 • Geldig: 5 jaar
 • Na afloop: pas TLON Wim Luijten

De cursus is inclusief lesmateriaal & lunch (exclusief aan-en afmelden code 95 CCV).

Deze cursus kan voor 7 uur meetellen voor je code 95.

Autolaadkraan met hijsfunctie

Deze cursus is bedoeld voor chauffeurs die met een autolaadkraan van >10 ton meter hijswerkzaamheden verrichten. Hijswerkzaamheden zijn alle werkzaamheden met een autolaadkraan (denk aan het ophangen van reclameborden, het zetten van glas ed.), behalve het laden en lossen van goederen. Met laden en lossen wordt bedoeld: lading van de vrachtwagen/aanhangwagen oppakken of plaatsen. Ook het oppakken en plaatsen van lading direct naast het voertuig valt onder laden en lossen (zie Veiligheidscertificaat veilig werken met autolaadkraan).

 • Duur: 10 dagdelen (zowel theorie als praktijk)
 • Aantal deelnemers: maximaal 4
 • Geldig: 5 jaar
 • Na afloop: TCVT-certificaat

De cursus is inclusief lesmateriaal, examens en lunch (exclusief aan-en afmelden code 95 CCV).

Deze cursus kan voor 28 uur meetellen voor je code 95.

Autolaadkraan met hijsfunctie herhaling

 • Duur: 6 dagdelen (zowel theorie als praktijk)

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Tevens staan onze medewerkers altijd voor je klaar om onder het genot van een bakje koffie jouw vragen te beantwoorden.

Downloads


 • Voorbeeld brochure
 • En nog een brochure
 • Vooruit, nog eentje