Subsidies


De komende jaren zijn er in de sector transport en logistiek goed opgeleide medewerkers nodig. SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector, stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak.

Download SOOB brochure


Met de regeling scholingsvouchers 2023/2024 is er voor ondernemers binnen de cao Groen, Grond en Infrastructuur maximaal 3000 euro per bedrijf beschikbaar voor trainingen die werknemer en werkgever samenbrengt. Inschrijven is vanaf nu mogelijk en kan tot de subsidiepot leeg is.

Cumela subsidie