Vrijstellingen Code 95 nationaal

 • Rijdt u als chauffeur binnen Nederland, dan heeft u geen geldige code 95 vakbekwaamheid nodig als u:

 • Een voertuig bestuurt met een toegelaten maximumsnelheid van maximaal 45 km per uur.

 • Een voertuig van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer of diensten  verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde bestuurt.

 • Een voertuig bestuurt dat op de weg wordt getest in verband met technische verbeteringen,  reparatie of onderhoud. Dit geldt ook voor nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.

 • Een voertuig bestuurt dat wordt gebruikt bij noodtoestanden of wordt ingezet voor  reddingsoperaties. Denk aan sneeuw- en gladheidbestrijding, maar ook ambulancevervoer > 3.500 kg.

 • Een lesauto, -bus of -vrachtwagen bestuurt (leerlingen).

 • Een voertuig bestuurt dat wordt gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of  goederen voor privédoeleinden.

 • Per week minder dan 12 uur vervoer verricht.

 • Een voertuig bestuurd met materieel of uitrusting vervoert die u voor uw werk nodig hebt,  mits het rijden met het voertuig niet uw voornaamste activiteit is.

 • Tenminste 21 jaar bent en een voertuig bestuurt dat binnen een straal van 50 km van  de standplaats/vestigingsplaats gebruikt wordt voor:

  • het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;

  • het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;

  • het in de kleinhandel voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;

  • als rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte.

 • Een voertuig bestuurt dat wordt gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.

 • Goederenvervoer verzorgt voor landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven binnen  een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig.

 • Levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd vervoert,  of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen.

 • Een voertuig bestuurt voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.