Veilig werken met de shovel
In de cursus ‘Veilig Werken met de shovel’ (ook wel ‘Wiellaadschop’ genoemd) leer je hoe veilig en efficiënt met de shovel kunt werken en hoe het dagelijkse onderhoud uitgevoerd moet worden. Door technologische ontwikkelingen zijn er tegenwoordig een hele reeks aan kleine laadschoppen leverbaar. Hierdoor wordt de wiellaadschop steeds breder inzetbaar. Volgens de Arbowet mogen hef– en hijsmiddelen alleen worden bediend door personen die daartoe specifieke deskundigheid bezitten. Met andere woorden, je hebt minimale uitleg gehad hoe hier veilig mee te werken en hebt aangetoond dat je de basisvaardigheden beheerst.

Theorie
1. Wettelijke eisen
2. Veiligheid
3. Kennis verschillende voertuigen
4. Belasting

Praktijk
1. Dagelijks onderhoud
2. Bediening voertuig
3. Verschillende hulpmiddelen (lepers, grondbak, enz.)
4. Manoeuvreer-oefeningen

Duur: 2 dagdelen (zowel theorie als praktijk)
Aantal deelnemers: maximaal vier
Geldigheid: 5 jaar
Na afloop: pas TLON
De cursus is inclusief lesmateriaal & lunch. Deze cursus kan voor 7 uur meetellen voor je code 95.

Onze medewerkers staan altijd voor je klaar om onder het genot van een bakje koffie je vragen met gepaste kennis te beantwoorden.

Team TLON Wim Luijten