VCA Basis / VOL
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Deze checklist is bedoeld om u of uw medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is veel meer dan een checklist, het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Een VCA-certificaat is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Deze diplomaplicht binnen de VCA-certificering geldt vanaf januari 2000. In de cursus VCA Basis worden algemene veiligheidsregels van verschillende werkzaamheden besproken.

Basis
Duur: 2 dagdelen
Geldig: 10 jaar
Na afloop: Certificaat VCA Basis
De cursus is inclusief lesmateriaal, examen en lunch (exclusief aan-en afmelden code 95 CCV). Deze cursus kan voor 7 uur meetellen voor je code 95.

VCA VOL
Met een VCA VOL diploma weet u aan welke eisen u en uw medewerkers waaraan u leiding geeft, moeten voldoen. De kennis die gegeven wordt gaat o.a. over de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.
Duur: 2 dagdelen
Geldig: 10 jaar
Na afloop: Certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende
De cursus is inclusief lesmateriaal, examen en lunch (exclusief aan-en afmelden code 95 CCV). De cursus kan voor 7 uur meetellen voor je code 95.

Aansluitend aan de cursus (zowel Basis als VOL) wordt er ter plaatse online een examen afgenomen, direct na afloop ontvang je de uitslag. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheid Basis of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) uitgereikt.

Meer informatie? Neem dan contact op! Onze medewerkers staan altijd voor je klaar om onder het genot van een bakje koffie je vragen uitgebreid te beantwoorden.

Team TLON Wim Luijten