Leerling informatie LZV

Middels het verdrag van Kyoto zijn wij in Nederland verplicht om de uitstoot van broeikasgassen en co2 uitstoot te verminderen. Door LZV’s in te zetten nemen we 60 % meer lading mee, en zullen met minder voertuigbewegingen meer lading mee nemen. Gemiddeld 33% besparing, dan wanneer je met een normale vrachtauto combinatie, dezelfde hoeveelheid lading zou moeten vervoeren.

Al in 2000 zijn in Nederland de eerste proeven gestart, om in 2003 een tweede proef te starten, echter nog steeds met beperkingen, om in november 2007 over te gaan in de ervaringsfase, en op grote schaal LZV’s in te zetten. Met veel minder beperkingen, zeker ten aanzien van de routes en het aantal in te zetten voertuigen.

Sinds 1 januari 2013 zijn LZV’s officieel toegelaten. Elke transporteur met een officiële LZV-ontheffing kan nu met een LZV op wegen rijden die zijn vrijgegeven door de rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Dit zijn in ieder geval alle autosnelwegen, belangrijke doorgaande routes en verder veel industrieterreinen/gebieden (niet allemaal).

Bekijk brochure